Veckobladet och Torsdagsbladet

Här nedan finns information som riktar sig till medlemmar/föreningar i Funktionsrätt Enköping (FRE) respektive Funktionsrätt Uppsala län (FUL). Den som önskar få informationen direkt via e-post kan anmäla det till respektive kansli.
(FRE: funktionsratt.enkoping@gmail.com,  FUL: info@c.hso.se)

Veckobladet Funktionsrätt Enköping

Torsdagsbladet  Funktionsrätt Uppsala län

ARKIV