Veckobladet och Torsdagsbladet

Här nedan finns information som riktar sig till medlemmar/föreningar i Funktionsrätt Enköping (FRE) respektive Funktionsrätt Uppsala län (FUL). Den som önskar få informationen direkt via e-post kan anmäla det till respektive kansli.
(FRE: funktionsratt.enkoping@gmail.com,  FUL: info@c.hso.se)

Veckobladet Funktionsrätt Enköping

VECKOBLAD Nr 30 vecka 36 (sept) 2020

VECKOBLAD Nr 29 vecka 35 (aug) 2020

VECKOBLAD Nr 28 vecka 34 (aug) 2020

VECKOBLAD Nr 27 vecka 33 (aug) 2020

Torsdagsbladet  Funktionsrätt Uppsala län

Torsdagsbladet 27 augusti 2020

Torsdagsbladet 25 juni

ARKIV