Styrelsen

Anneli Djurklou, ordförande
anneli.djurklou@ekolsund.se                          070-865 34 02
 
Jan Wigdell, vice ordförande
jan.wigdell@telia.com                                       070-608 12 24
 
Torbjörn Bernström, kassör
siggesta06@hotmail.com
 
Lena Thorén, sekreterare
lena.g.thoren@gmail.com
 
Britt-Marie Bernström, ledamot
siggesta06@hotmail.com
 
Tomas Tronsén, ersättare
tomas.tronsen@gmail.com
 
Lars-Göran Olsson, ersättare
lasse.ohlsson14@outlook.com
 
Margareta Wiberg, ersättare
 
 

Allmänna ärenden:
E-post: funktionsratt.enkoping@gmail.com
Telefon: 076-843 91 91 Vardagar mellan kl 10-14