Styrelsen

Katarina Lindberg: Ordförande
Jan Wigdell: Vice ordförande
Maud Sundqvist: Kassör
Anneli Djurklou: Ledamot
Britt-Marie Bernström: Ledamot
Arne Sundvall: Ersättare
Tomas Tronsén: Ersättare
Lars-Göran Olsson: Ersättare

Kontakta Styrelsen

Maud Sundqvist:

070 – 768 58 38, maudsundqvist5@gmail.com