Styrelsen

Katarina Lindberg: Ordförande
Jan Wigdell: Vice ordförande
Maud Sundqvist: Kassör
Arne Sundvall: Ledamot
Annelie Djurklou: Ledamot
Tomas Tronsén: Ersättare
Britt-Marie Bernström
Lars-Göran Olsson: Ersättare

Kontakta Styrelsen

Maud Sundqvist:

070 – 768 58 38, maudsundqvist5@gmail.com