Styrelsen

Anneli Djurklou: Ordförande
Jan Wigdell: Vice ordförande
Torbjörn Bernström: Kassör
Lena Thorén: Sekreterare
Britt-Marie Bernström: Ledamot
Tomas Tronsén: Ersättare
Lars-Göran Olsson: Ersättare

Kontakta Styrelsen

E-post: anneli.djurklou@ekolsund.se
Telefon: 070-865 34 02

Allmänna ärenden:
E-post: funktionsratt.enkoping@gmail.com
Telefon: 076-843 91 91 Vardagar mellan kl 10-14