Remisser

Funktionsrätt Uppsala län har lämnat svar på remiss Regions Uppsalas telefonistservice.

Funktionsrätt Uppsala län har lämnat svar på remiss Regions Uppsalas Kulturplan 2023-2026. Funktionsrätt Enköping har varit delaktig i svaret.

Detaljplan för Centrum 18:1 m fl (Paushuset)