Rådet för delaktighet (RFD)

Rådet är ett samverkansorgan mellan Funktionsrätt Uppsala län och regionen. Man träffas fyra gånger per år. Deltagarna nomineras av länsföreningarna och väljs av ordförandemötet. Rapporter från RFD förmedlas som regel via FREbladet.