Rådet för delaktighet

Rådet är ett samverkansorgan mellan Funktionsrätt Uppsala län och regionen. Man träffas fyra gånger per år. Deltagarna nomineras av länsföreningarna och väljs av ordförandemötet. Här finns minnesanteckningar från rådets senaste möten.