Bokningar DHR lokalen och Gamla kansliet

Här kan du boka DHR lokalen och Gamla kansliet

Vid bokning kontakta Funktionsrätt Enköpings kansli: funktionsratt.enkoping@gmail.com 

27 april: Finska förvaltningen kl. 8.30 -12

30 april: Finska förvaltningen kl. 13 – 16

4 maj: Finska förvaltningen kl. 9 – 12

7 maj: Finska förvaltningen kl. 13 -16

11 maj: Finska förvaltningen kl. 9-12

14 maj: Finska förvaltningen kl. 13 – 16

21 maj: Finska förvaltningen kl. 13 – 16

28 maj: Finska förvaltningen kl. 13 – 16

11 augusti: Hjärt och lungsjukas förening kl. 16.00 – 19.00

20 augusti: Demensföreningen grupp kl. 10.30-12.30

25 augusti: HRF TSS Nybörjare kl. 18.00-20.00

27 augusti: HRFTSS Fortsättning kl. 13.30-15.30

8 september: HRF Styrelsemöte kl. 10.00-12.00

8 september: HRF TSS Nybörjare kl. 18.00-20.00

9 september: Hjärt och lungsjukas förening kl. 16.00 – 19.00

10 september: HRF TSS Fortsättning kl. 13.30-15.30

10 september: Demensföreningen grupp 2 kl. 10.30-12.30

14 september: Demensföreningen grupp 4 kl. 10.30-12.30

15 september: Demensföreningen grupp 1 kl. 10.00-12.15

15 september: Demensföreningen grupp 3 kl. 13.00-15.00

22 september: HRF TSS Nybörjare kl. 18.00-20.00

24 september: HRF TSS Fortsättning kl. 13.30-15.30

28 september: Demensföreningen grupp kl. 10.30-12.30

29 september: Demensföreningen grupp 3 kl. 13.00-15.00

1 oktober: Demensföreningen grupp 2 kl. 10.30-12.30

5 oktober: Demensföreningen grupp 1 kl. 10.00-12.15

6 oktober: HRF TSS Nybörjare kl. 18.00-20.00

7 oktober: Hjärt och lungsjukas förening kl. 16.00 – 19.00

8 oktober: HRF Styrelsemöte kl. 10.00-12.00

8 oktober: HRF TSS Fortsättning kl. 13.30-15.30

12 oktober: Demensföreningen grupp 4 kl. 10.30-12.30

13 oktober: Demensföreningen grupp 3 kl. 13.00-15.00

20 oktober: HRF TSS Nybörjare kl. 18.00-20.00

22 oktober: HRF TSS Fortsättning kl. 13.30-15.30

26 oktober: Demensföreningen grupp 4 kl. 10.30-12.30

27 oktober: Demensföreningen grupp 3 kl. 13.00-15.00

29 oktober: Demensföreningen grupp 2 kl. 10.30-12.30

2 november: Demensföreningen grupp 1 kl. 10.00-12.15

3 november: HRF TSS Nybörjare kl. 18.00-20.00

5 november: HRF Styrelsemöte kl. 10.00-12.00

5 november: HRF TSS Fortsättning kl. 13.30-15.30

9 november: Demensföreningen grupp 4 kl. 10.30-12.30

10 november: Demensföreningen grupp 3 kl. 13.00-15.00

11 november: Hjärt och lungsjukas förening kl. 16.00 – 19.00

16 november: Demensföreningen grupp 1 kl. 10.00-12.15

17 november: HRF TSS Nybörjare kl. 18.00-20.00

19 november: HRF TSS Fortsättning kl. 13.30-15.30

23 november: Demensföreningen grupp 4 kl. 10.30-12.30

24 november: Demensföreningen grupp 3 kl. 13.00-15.00

30 november: Demensföreningen grupp 1 kl. 10.00-12.15

2 december: HRF gemensam grupp  kl 18.00-20.00

9 december: Hjärt och lungsjukas förening kl. 16.00 – 19.00

17 december: Demensföreningen grupp 2 kl. 10.30-12.30

 

Gamla Kansliet

3 september: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

10 september: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

17 september: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

15 oktober: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

24 september: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

1 oktober: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

8 oktober: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

22 oktober: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

29 oktober: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

5 november: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

12 november: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

19 november: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

26 november: Demensföreningen grupp 2 kl. 10.30-12.30

3 december: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

10 december: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00

17 december: RSMH Liljan kl. 10.00 – 12.00