Bokningar DHR lokalen och Gamla kansliet

Här kan du se vad som är bokat i DHR lokalen och Gamla kansliet

Vid bokning kontakta Funktionsrätt Enköping via e-post: funktionsratt.enkoping@gmail.com

DHR-lokalen 2022

September
9 Fredag 10-12.15 SRF
13 Tisdag 18-20.30 HRF
16 Fredag 10-12.15 SRF
23 Fredag 10-12.15 SRF
27 Tisdag 18-20.30 HRF
30 Fredag 10-12.15 SRF

Oktober
7 Fredag 10-12.15 SRF
11 Tisdag 18-20.30 HRF
14 Fredag 10-12.15 SRF
21 Fredag 10-12.15 SRF
25 Tisdag 18-20.30 HRF
28 Fredag 10-12.15 SRF

November
4 Fredag 10-12.15 SRF
8 Tisdag 18-20.30 HRF
11 Fredag 10-12.15 SRF
18 Fredag 10-12.15 SRF
22 Tisdag 18-20.30 HRF
25 Fredag 10-12.15 SRF

December
2 Fredag 10-12.15 SRF
6 Tisdag 18-20.30 HRF
9 Fredag 10-12.15 SRF

Gamla kansliet 2022

September

Oktober

November

December