Aktuellt

FRE Halvårsmöte 16 november

FRE ordförandemöte 7 september

Välkommen till höstens första ordförandemöte.

FRE årsmöte den 29 juni

Årsmötet genomfördes en härlig sommarkväll ute på Sommarro under ledning av Sverre Ahlbom (S). Hela styrelsen fick förtroende att fortsätta ytterligare ett år och dessutom blev Margareta Wiberg invald som ytterligare en ersättare. Och äntligen har vi nu en komplett valberedning med Katarina Lindberg som sammankallande, Agneta Södersten (omval) och Arne Sundwall.

Funktionsrätt Sveriges organisationsutredning

På Funktionsrätt Sveriges kongress 2017 beslutades om att göra en organisations­översyn för att förstärka samarbetet mellan nationell, regional och lokal nivå inom Funktionsrätt. En arbetsgrupp har jobbat med frågan sedan ett år tillbaka och har lämnat sin slutrapport till styrelsen som ställt sig positiv till förslagen i rapporten. Styrelsen kommer föreslå kongressen som äger rum den 20 maj att göra de stadgeändringar som organisationsöversynen föreslagit. Styrelsens förslag har skickats ut till medlems­förbund och län. Den 20 januari hade man ett webbinarium där organisationsöversynens rapport presenterades.
Här finns en kort sammanfattning av vad som föreslås i utredningen:

Hjälpmedelsrådet

Här minns minnesanteckningar från mötet 8 dec: