Aktuellt

Årets sista ordförandemöte har hållits och fastställt verksamhetsplanen för 2023. Den kommer att läggas upp på hemsidan så snart vi har justerat protokollet från mötet. Vi kan se fram emot ett spännande år med fokus på att höja kunskapen, både mellan föreningar och utanför våra egna verksamheter.

Om personlig assistans

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans. Läs mer här: