Övriga rapporter

Folkrörelsearkivet

Här finns minnesanteckningar från Folkrörelsearkivets styrelse/årsmöten:

FOKUS Patient – Patientsäkerhetsveckan 12-16 april-21

Här finns minnesanteckningar från tre av lunchföreläsningarna.

FOKUS Patient – Patienträttighetsveckan 18-22 jan-21

Här finns minnesanteckningar från några lunchseminarier: