Aktuellt 2020

Synpunkter på detaljplan för nya gymnasiet

Funktionsrätt Enköping har den 31 juli lämnat synpunkter på detaljplanen för Korsängen 21:34, d v s området för den nya gymnasiebyggnaden. Med tanke på att man planerar en trevåningsbyggnad har vi påpekat att det ställer särskilda krav på utrymningsmöjligheter för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi noterar också att planen bör vara flexibel vad det gäller angöring till byggnaderna. Utöver detta har vi också uppmärksammat ett antal punkter som berör själva byggnaderna, även om detta inte ingår i planförslaget.

Enköping kan få en tillgänglighetsanpassad badramp på ett utomhusbad

Det är Funktionsrätt Enköping som har väckt idén. Tillsammans med Enköpings kommun har man sökt ett bidrag via Länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning och nu har Länsstyrelsen har beviljat bidraget för att göra en utredning om var rampen skulle kunna anläggas. DHR i Enköping bidrar också med medel för undersökningen. Det är på Bredsandsbadet och vid kommunens anläggning Sommarro som undersökningar av bland annat bottenförhållanden kommer att göras för att se var bästa förutsättningar finns för en sådan ramp.

Rampen gör det möjligt att både gå ut i vattnet med hjälp av ledstänger, eller ta sig ut med vattentålig rollator eller rullstol för ett dopp. Den kan användas av alla, men främst av personer med sämre simkunnighet, äldre personer och personer med funktionsvariationer.