Aktuellt 2020

FRE har fått granskningshandlingar detaljplan för Gånsta 3:6,3:11 med flera, Boglösarondellen – standardförfarande:

G-PGB_Gånsta_3-6_mfl_allt

 

 

·         Information om våra lokaler på Kungsgatan 64 & 62:

o   Vi har beslutat att förtroendevalda endast ska vara i lokalen för att hämta post, samt ifall de har särskilt viktigt ärende som endast går att göra i lokalerna.

o   För att minska smittspridning, så kommer Funktionsrätt Uppsala län som regel inte att ha någon personal i lokalerna, vi utvärderar dessa beslut i slutet av varje vecka.

·         Möteslokalerna
Vidare så kommer alla mötesrum på Kungsgatan 64 vara stängda, vi ser just nu över möjligheterna att öka städningen i Storan för att på så sätt kunna erbjuda föreningar att ha möten där. Om sådant blir fallet kommer det troligtvis endast få bokas för årsmöten som får hållas i Storan. Då dessa är så viktiga för föreningar och alla föreningar inte har möjlighet att genomföra dessa digitalt.

Ifall någon har tankar, idéer eller behov av att bolla något får ni gärna ringa/smsa mig på 070 – 257 60 13.

Vänligen Fabian van Blaricum, ordförande, Funktionsrätt Uppsala län

 

Hej!

Idag går vi ut i en debattartikel och beskriver några av de gemensamma utmaningar vi ser att våra medlemsförbund nu upplever. Elisabeth Wallenius medverkade också i P1 morgon idag och pratade då om behovet av smittskyddspenning för alla riskgrupper.

Sprid gärna i era egna kanaler.

Debattartikel i altinget.se

Inslag i P1 morgon

Bästa hälsningar

Monica Klasén McGrath

Kommunikations- och pressansvarig

 

Hej!

I dessa svåra tider, när mycket av vårt arbete och våra sociala kontakter måste ske på distans, känns det bra att kunna bjuda in till tre spännande webbinarier under våren. Webbinarierna som genomförs den 26 mars, den 23 april och den 28 maj, har olika teman men bygger på vår rapport ”Respekt för rättigheter?” och handlar om hur Sverige lever upp till rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Alla som är intresserade av rättigheter för personer med funktionsnedsättning är varmt välkomna! Vi riktar oss i första hand till er som står bakom rapporten och vill bidra till att innehållet används för att driva på förslagen som lämnas.

Det första webbinariet genomförs redan nästa vecka den 26 mars, 09.15-10.00 och har temat lagstiftning, diskriminering och tillgång till rättsväsendet.

Medverkande denna gång är Ola Linder, jurist på Independent Living Institute och Mia Ahlgren, samordnare för rapporten på Funktionsrätt Sverige.

Vi använder verktyget Zoom för webbinarierna. Verktyget är webbaserat (och finns också som app), vilket innebär att du inte behöver ladda hem något program.

Mer information och anmälan till den 26 mars

Anmälan till den 23 april – tema utbildning.

Anmälan till den 28 maj – tema arbete och försörjning.

Sprid gärna denna inbjudan!

Bästa hälsningar

Monica Klasén McGrath

Kommunikations- och pressansvarig

_____________________________

Funktionsrätt Sverige

Landsvägen 50A

Box 1386, 172 27 Sundbyberg

08-546 404 62

www.funktionsratt.se

 

Tandpriskollen.se – jämför priser på tandvård

Det är fri prissättning på tandvård i Sverige. Det innebär att tandvårdsmottagningar sätter sina egna priser för den tandvård som de utför. För att stärka patientens ställning och öka konkurrensen på tandvårdsmarknaden har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV därför tagit fram en digital prisjämförelsetjänst för tandvård, Tandpriskollen. Tandpriskollen ska ge patienter en bild av prisnivåerna hos både Folktandvården och privata tandläkare och därmed göra det möjligt att jämföra priser för olika behandlingar mellan olika tandvårdsmottagningar.
Tandpriskollen.se

 

Utredning föreslår bättre förutsättningar för rehabilitering

Idag presenterade utredningen En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabiliteringförsta förslag på förändringar i sjukförsäkringen. Utredningen som initierades ifjol av socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi ska i sin helhet vara klar den 30 april i år.

Enligt utredaren Claes Jansson behövs ny lagstiftning för förbättringar inom ett antal områden. Förslagen som presenterades innebär bland annat att kraven på omställning till annat arbete ska anpassas beroende på ålder. Det betyder att personer mellan 62 och 65 år ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren.

Utredaren nämnde också att Försäkringskassans bedömningar av arbetsförmåga ska göras mot normalt förekommande jobb som finns med i Svensk standard för yrkesklassificering, SSYK. Försäkringskassans handläggare kan därför snart behöva utreda vilka slags faktiskt förekommande arbeten den försäkrade kan tänkas klara av. Även undantagen från att få sin arbetsförmåga bedömd efter 180 dagar ska förslagsvis breddas. Utredaren ansåg vidare att en påbörjad rehabilitering hos arbetsgivaren inte ska avbrytas på grund av olika tidsgränser.

Enligt utredningen behöver Försäkringskassans beslut överlag bli lättare att förstå för att vara rättssäkra. Utredningen vill generellt också se en förbättring och större flexibilitet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det föreslås exempelvis att fler åtgärder ska kunna ge rätt till rehabiliteringsersättning.

Se presskonferensen här.

 

Minnesanteckningar Brukarreferensträff 191217

Minnesanteckningar för Hjälpmedelsrådet 2019-11-27