Aktuellt 2020

Synpunkter på detaljplan för Örsundsbro 38.1

Funktionsrätt Enköping har lämnat in synpunkter på detaljplanen för Örsundsbro 38.1. Samhällsbyggnadsförvaltningen anger att ”detaljplanen möjliggör bostäder centralt i Örsundsbro med utformningskrav som ska säkerställa en lokalt anpassad förtätning. Fastigheten har sedan länge bedrivits med handels- och centrumfunktioner.”
Vårt svar finns här:

Korsängen 21:34 Ny Gymnasieskola

Här finns förslaget till detaljplan inklusive de svar som lämnats under remisstiden. På sidorna 45-57 redovisas synpunkterna från Funktionsrätt Enköping.

Enköping kan få en tillgänglighetsanpassad badramp på ett utomhusbad

Det är Funktionsrätt Enköping som har väckt idén. Tillsammans med Enköpings kommun har man sökt ett bidrag via Länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning och nu har Länsstyrelsen har beviljat bidraget för att göra en utredning om var rampen skulle kunna anläggas. DHR i Enköping bidrar också med medel för undersökningen. Det är på Bredsandsbadet och vid kommunens anläggning Sommarro som undersökningar av bland annat bottenförhållanden kommer att göras för att se var bästa förutsättningar finns för en sådan ramp. Rampen gör det möjligt att både gå ut i vattnet med hjälp av ledstänger, eller ta sig ut med vattentålig rollator eller rullstol för ett dopp. Den kan användas av alla, men främst av personer med sämre simkunnighet, äldre personer och personer med funktionsvariationer.