Coronapandemin

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med andra uppdraget att snabbt och samordnat sprida information till så många som möjligt för att bromsa smittspridningen av coronaviruset.
FRE hjälper nu till med att sprida informationen på vår webbplats.

Coronapandemin: Detta gäller just nu På Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information.
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Här finns mer information och länkar till aktuell information

Här finns ett urval av informationsblad.