Att hålla en studiecirkel på distans

ABF informerar:
Under våren 2021 kommer våra cirkelledarutbildningar att genomföras på distans via den digitala plattformen Microsoft Teams. Efter avslutad utbildning tilldelas du en egen an­vändar­licens till Teams, så att du kan starta en studiecirkel på distans. Vill du gå cirkelledarutbildningen på helg eller vardag, kvällstid eller dagtid, under ett enda tillfälle eller flera? Det finns flera varianter att välja på – anmäl dig redan idag genom att kontakta din verksamhetsutvecklare på ABF i Uppsala län!

Kontakt: Rakel Gunnemark, telefon 070 518 47 50, e-post: rakel.gunnemark@abf.se

Cirkelledarutbildningar vårterminen 2021:

* Söndag 21/2 kl. 9–17
(anmäl dig senast 14/2)

* Måndagar 8/3, 15/3 & 22/3 kl. 18–20.30
(anmäl dig senast 22/2) Närvaro krävs på samtliga träffar!

* Söndagar 11/4 och 18/4 kl. 8.30–12.30
(anmäl dig senast 28/3) Närvaro krävs på båda träffarna!

* Söndagar 23/5 och 30/5 kl. 8.30–12.30
(anmäl dig senast 16/5) Närvaro krävs på båda träffarna!

Nästa ordförandemöte

Nästa ordförandemöte är ett s k halvårsmöte. Det äger rum den 18 november kl 18. Då kommer medlemsföreningarna att ta beslut om verksamhetsplan och budget för 2021. På grund av restriktioner till följd av Covid-19 har styrelsen beslutat att göra mötet tillgängligt även för digital medverkan. De som vill kan delta fysiskt i ABFs lokal. Information om anmälan till mötet kommer att skickas till alla föreningsordföranden.

Kurs om upphovsrätt för föreningar

Den 28 oktober håller Folkrörelsearkivet en digital kurs (Zoom) om Upphovsrätt. Vi är flera föreningar i Enköping som påbörjat ett arbete med att dokumentera vår föreningshistoria. Där ser vi ett behov av att få mer kunskap om upphovsrätt. Därför samarbetar vi med Folkrörelsearkivet och har möjlighet att delta i kursen.

Tid: Onsdag 28 oktober klockan 18.00–19.30
Föredragshållare: Kjell Adolfsson Uppsala Universitet.
Avgift: 200 kr förening

Varje förening kan anmäla en-flera personer, antingen via Zoom-möte hemma eller sitta i ABFs datasal där kursen visas på en projektorduk. Meddela namn, eventuell e-postadress (till Zoom-möte) och förening, senast fredag 16 oktober till:
tildaholstius@gmail.com eller telefon: 076- 843 91 91

Nyhetsbrev Funka

Om Funka (klipp från företagets hemsida): Funka startade som ett ideellt projekt inom funktionshinderrörelsen och är idag marknadsledande inom området tillgänglighet med 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Sedan år 2000 är vi ett privatägt bolag och vår nära relation till brukarorganisationerna innebär en unik kvalitetskontroll och förankring.

Funkas nyhetsbrev Uppdaterad är ett kostnadsfritt nyhetsbrev som skickas ut via e-post ungefär 11 gånger per år. I Uppdaterad skriver man om aktuella nyheter och fenomen inom tillgänglighet och användbarhet; tips, ny teknik, evenemang, erbjudanden och en utblick i världen.
Om du vill prenumenera på Funkas Nyhetsbrev kan du anmäla det här https://www.funka.com/om-funka/nyheter/nyhetsbrev/