Nästa ordförandemöte

Nästa ordförandemöte är ett s k halvårsmöte. Det äger rum den 18 november kl 18. Då kommer medlemsföreningarna att ta beslut om verksamhetsplan och budget för 2021. På grund av restriktioner till följd av Covid-19 har styrelsen beslutat att göra mötet tillgängligt även för digital medverkan. De som vill kan delta fysiskt i ABFs lokal. … Fortsätt läsa Nästa ordförandemöte

Kurs om upphovsrätt för föreningar

Den 28 oktober håller Folkrörelsearkivet en digital kurs (Zoom) om Upphovsrätt. Vi är flera föreningar i Enköping som påbörjat ett arbete med att dokumentera vår föreningshistoria. Där ser vi ett behov av att få mer kunskap om upphovsrätt. Därför samarbetar vi med Folkrörelsearkivet och har möjlighet att delta i kursen.Tid: Onsdag 28 oktober klockan 18.00–19.30Föredragshållare: … Fortsätt läsa Kurs om upphovsrätt för föreningar

Nyhetsbrev Funka

Om Funka (klipp från företagets hemsida): Funka startade som ett ideellt projekt inom funktionshinderrörelsen och är idag marknadsledande inom området tillgänglighet med 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Sedan år 2000 är vi ett privatägt bolag och vår nära relation till brukarorganisationerna innebär en unik kvalitetskontroll och förankring. Funkas nyhetsbrev Uppdaterad är ett kostnadsfritt … Fortsätt läsa Nyhetsbrev Funka

Digital studiecirkel

Digital studiecirkel om FN:s rapport om Rättigheter för personer med funktionsnedsättning Funktionsrätt Enköping kommer under maj månad att dra igång en digital studiecirkel med utgångspunkt i FN:s rapport om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN- Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har gällt i drygt tio år i Sverige. Under 2019 har flera ideella organisationer … Fortsätt läsa Digital studiecirkel

Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar

Det är vårt svar till Sveriges kommuner och regioners, SKR:s hemställan idag om införande av en lag, om än tillfällig, gällande kommuners prioriteringar under coronaepidemin. ”Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Sveriges kommuner nu begär en lagändring istället för att presentera en plan för hur man ska klara av sitt uppdrag”, kommenterar Elisabeth Wallenius, … Fortsätt läsa Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar