Referensgruppen Effektiv och nära vård

Referensgruppen

Referensgruppen består av ca 20 personer som är engagerade inom Funktionsrätt Uppsala län och själva har anmält intresse att ingå i gruppen. Förväntningarna på oss i gruppen är att vi företräder oss själva och bidrar med våra egna perspektiv och erfarenheter. Vi behöver alltså inte förankra våra synpunkter, vilket kan kännas ganska skönt. Våra möten leds av Åsa Himmelsköld som är programchef för Effektiv och nära vård 2030.

Här finns minnesanteckningar från referensgruppens möten.