Effektiv och nära vård

Nedanstående referensgrupp har under 2022 omvandlats till en mindre arbetsgrupp som kontaktar referensgruppen vid behov.

Referensgruppen 2021-2022

Referensgruppen består av ca 20 personer som är engagerade inom Funktionsrätt Uppsala län och själva har anmält intresse att ingå i gruppen. Förväntningarna på oss i gruppen är att vi företräder oss själva och bidrar med våra egna perspektiv och erfarenheter. Våra möten leds av Åsa Himmelsköld som är programchef för Effektiv och nära vård 2030.

Här finns minnesanteckningar från referensgruppens möten.