Kalendarium 2022

MånadDatumTidFRE aktivitetEnköping kommuns möten
Augusti22Socialnämnden
24Vård- och omsorgsnämnden
26FREbladet nr 6
September11
12Socialnämnden
13Upplevelsenämnden
14Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildn.- och arbetsm.nämnden
Vård- och omsorgsnämnden
17Sommarro stänger
19Kommunfullmäktige
27Ordförandemöte
30FREbladet nr 7
Oktober5Utbildn.- och arbetsm.nämnden
12Miljö- och byggnadsnämnden
13KTR
17Kommunfullmäktige
18Upplevelsenämnden
19Tekniska nämnden
24Socialnämnden
26Vård- och omsorgsnämnden
28FREbladet nr 8
November1Ordförandemöte
14Kommunfullmäktige
15Socialnämnden
Upplevelsenämnden
16Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildn.- och arbetsm.nämnden
Vård- och omsorgsnämnden
17KTR
25FREbladet nr 9
December12Kommunfullmäktige
13Socialnämnden
Upplevelsenämnden
14Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildn.- och arbetsm.nämnden
Vård- och omsorgsnämnden

*Handlingar till respektive nämndmöte finns att hämta på Enköpings kommuns hemsida en vecka före aktuellt mötesdatum. Handlingarna finns även att hämta på, Kontaktcenter, Torggatan 21 och på www.enkoping.se