Kalendarium 2019

Augusti 2019

Torsdag 15 augusti kl. 19.00 2019 HSO Håbo Ordförandemöte (Övergranssalen)

September 2019

Måndag 9 september kl. 18.00 2019 Ordförandemöte HSO Enköping

Torsdag 19 september kl. 19.00 2019 HSO Håbo Ordförandemöte (Övergranssalen)

Oktober 2019

Onsdag 16 oktober kl. 18.00 2019 Ordförandemöte HSO Enköping

November 2019

Torsdag 21 november 2019 Ordförandemöte (halvårsmöte) HSO Enköping

Torsdag 21 november kl. 19.00 2019 HSO Håbo Ordförandemöte (Övergranssalen)

 

Nämndernas sammanträdesdatum Enköpings kommun:

Tekniska nämndens kommande sammanträdesdatum: 2018-12-12

Vård och omsorgsnämndens kommande sammanträdesdatum: 2018-12-18

Skolnämndens kommande sammanträdesdatum: 2018-12-13

Utbildningsnämndens kommande sammanträdesdatum: 2018-12-13

Upplevelsenämndens kommande sammanträdesdatum: 2018-12-14