Kalendarium 2020

* KALENDARIUM 2020 *

Oktober

13: Ordförandemöte FRE, Lokal: FUB, Drottninggatan 1, kl. 18.00
19: Kommunfullmäktige, Korsängsskolans aula
25: Regionfullmäktige
28: Upphovsrätt för föreningar, digital kurs via Zoom, kl 18-19.30
29: Kommunala tillgänglighetsrådet, Linbanegatan 12

November

12: Rådet för delaktighet, Uppsala
16: Kommunfullmäktige, Korsängsskolans aula
18: Ordförandemöte FRE (halvårsmöte), ABF, kl. 18.00

December

3: Kommunala tillgänglighetsrådet, Linbanegatan 12
14: Kommunfullmäktige, Korsängsskolans aula

*Kalendarium för Enköpings Kommuns Nämndmöten 2020 *

Handlingar till respektive möte finns att hämta på Enköpings kommuns hemsida en vecka före aktuellt mötesdatum. Handlingarna finns även att hämta på, Kontaktcenter, Torggatan 21 och på www.enkoping.se

 

Upplevelsenämnden: 15 okt, 12 nov, 10 dec.

Samhällsbyggnadsnämnden:  28 okt, 25 nov, 16 dec.

Vård & omsorgsnämnden: 29 okt, 26 nov, 17 dec.

Utbildning & Arbetsmarknadsnämnden: 22 okt, 19 nov, 17 dec.

Miljö & Stadsbyggnadsnämnden:  7 okt, 11 nov, 9 dec.