Kalendarium 2020

* KALENDARIUM 2020 *

Maj

28: Kommunala tillgänglighetsrådet, Linbanegatan 12

September

7: Ordförandemöte FRE, Villa Sandgatan, kl. 18.00

24: Kommunala tillgänglighetsrådet, Linbanegatan 12

Oktober

13: Ordförandemöte FRE, Villa Sandgatan kl. 18.00

29: Kommunala tillgänglighetsrådet, Linbanegatan 12

November

18: Ordförandemöte FRE, Villa Sandgatan, kl. 18.00

December

3: Kommunala tillgänglighetsrådet, Linbanegatan 12

 

*Kalendarium för Enköpings Kommuns Nämndmöten 2020 *

Handlingar till respektive möte finns att hämta på Enköpings kommuns hemsida en vecka före aktuellt mötesdatum. Handlingarna finns även att hämta på, Kontaktcenter, Torggatan 21 och på www.enkoping.se

 

Upplevelsenämnden: 14 maj, 11 juni, 10 sept, 15 okt, 12 nov, 10 dec.

Samhällsbyggnadsnämnden: 27 maj, 17 juni, 30 sept, 28 okt, 25 nov, 16 dec.

Vård & omsorgsnämnden: 28 maj, 25 juni, 26 aug, 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec.

Utbildning & Arbetsmarknadsnämnden: 7 maj, 18 juni, 24 sept, 22 okt, 19 nov, 17 dec.

Miljö & Statsbyggnadsnämnden: 6 maj, 10 juni, 9 sept, 7 okt, 11 nov, 9 dec.