Enköpings Kommuns Nämndmöten, Fullmäktige & Regionsfullmäktige 2020

Handlingar till respektive möte finns att hämta på Enköpings kommuns hemsida en vecka före aktuellt mötesdatum. Handlingarna finns även att hämta på, Kontaktcenter, Torggatan 21 och på www.enkoping.se

 

Maj

6                                         Miljö & Stadsbyggnadsnämnden

7                                         Utbildnings & Arbetsmarknadsnämnden

11                                       Kommunfullmäktige

14                                       Upplevelsenämnden

27                                       Samhällsbyggnadsnämnden (Tekniska nämnden)

28                                       Vård & Omsorg

Juni

8                                         Kommunfullmäktige

10                                       Miljö & Stadsbyggnadsnämnden

11                                       Upplevelsenämnden

10- 11                                 Regionsfullmäktige

17                                       Samhällsbyggnadsnämnden (Tekniska nämnden)

18                                       Utbildnings & Arbetsmarknadsnämnden

25                                       Vård & Omsorg

Augusti

26                                       Vård & Omsorg

September

9                                         Miljö & Stadsbyggnadsnämnden

10                                       Upplevelsenämnden

21                                       Kommunfullmäktige

23                                       Regionsfullmäktige

24                                       Vård & Omsorg

24                                       Utbildnings & Arbetsmarknadsnämnden

30                                       Samhällsbyggnadsnämnden (Tekniska nämnden)

Oktober

7                                         Miljö & Stadsbyggnadsnämnden

15                                       Upplevelsenämnden

19                                       Kommunfullmäktige

22                                       Utbildnings & Arbetsmarknadsnämnden

28                                       Samhällsbyggnadsnämnden (Tekniska nämnden)

29                                       Vård & Omsorg

November

11                                       Miljö & Stadsbyggnadsnämnden

12                                       Upplevelsenämnden

16                                       Kommunfullmäktige

19                                       Utbildnings & Arbetsmarknadsnämnden

25                                       Samhällsbyggnadsnämnden (Tekniska nämnden)

25                                       Regionsfullmäktige

26                                       Vård & Omsorg

December

9                                         Miljö & Stadsbyggnadsnämnden

10                                       Upplevelsenämnden

14                                       Kommunfullmäktige

16                                       Samhällsbyggnadsnämnden (Tekniska nämnden)

17                                       Vård & Omsorg

17                                       Utbildnings & Arbetsmarknadsnämnden