Nyhetsbrev Funka

Om Funka (klipp från företagets hemsida): Funka startade som ett ideellt projekt inom funktionshinderrörelsen och är idag marknadsledande inom området tillgänglighet med 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. Sedan år 2000 är vi ett privatägt bolag och vår nära relation till brukarorganisationerna innebär en unik kvalitetskontroll och förankring.

Funkas nyhetsbrev Uppdaterad är ett kostnadsfritt nyhetsbrev som skickas ut via e-post ungefär 11 gånger per år. I Uppdaterad skriver man om aktuella nyheter och fenomen inom tillgänglighet och användbarhet; tips, ny teknik, evenemang, erbjudanden och en utblick i världen.
Om du vill prenumenera på Funkas Nyhetsbrev kan du anmäla det här https://www.funka.com/om-funka/nyheter/nyhetsbrev/

Digital studiecirkel

Digital studiecirkel om FN:s rapport om Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Funktionsrätt Enköping kommer under maj månad att dra igång en digital studiecirkel med utgångspunkt i FN:s rapport om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN- Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har gällt i drygt tio år i Sverige. Under 2019 har flera ideella organisationer gått samman för att undersöka hur Sverige lever upp till alla konventionens artiklar. Är du intresserad av att delta i diskussioner i cirkelform är du välkommen att kontakta Funktionsrätt Enköping eller ABF i Uppsala län.

Du kan ladda ner och läsa rapporten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på Funktionsrätt Sveriges hemsida: https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-prioriteringar-inom-omradet-jamlik-halsa/

Scrolla ner till rubriken ”frivillig förberedelse” och klicka på länken ”rapporten Respekt för rättigheter” så får du upp och kan läsa hela rapporten.

Digital studiecirkel

 

 

Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar

Det är vårt svar till Sveriges kommuner och regioners, SKR:s hemställan idag om införande av en lag, om än tillfällig, gällande kommuners prioriteringar under coronaepidemin. ”Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Sveriges kommuner nu begär en lagändring istället för att presentera en plan för hur man ska klara av sitt uppdrag”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Regeringen tog nyligen initiativ till möten om hur kampen mot coronaviruset påverkar det globala arbetet med att försvara mänskliga rättigheter. Nu är hotet högst verkligt här i Sverige. ”Regeringen behöver nu också i handling visa att den står upp för mänskliga rättigheter – även i tider av kris”, säger Elisabeth Wallenius.

Personer som beviljas SOL- eller LSS-insatser kan tillhöra samhällets mest utsatta med stora behov av stöd och hjälp – insatser som i en tid med isolering och ökad risk för psykisk ohälsa är viktigare än någonsin.
”Att kommunerna nu inte abdikerar från sitt samhällsuppdrag utan istället gör allt för att förebygga och motverka de svårigheter som man nu står inför, är helt avgörande”, säger Elisabeth Wallenius.

Coronapandemin har varit ett faktum under en längre tid. Vården har i ett tidigt skede mobiliserat för att klara den svåra situationen. Men var har motsvarande mobilisering funnits för att förebygga den förväntade krisen inom kommunal vård och omsorg.
SKR:s hemställan blottlägger strukturella men inte okända problem som kommunerna länge brottats med. Våra medlemsförbund rapporterar ständigt om att landets kommuner inte följer gemensamt beslutad lagstiftning.

”När nu SKR vill göra lagändringar som riskerar att ge ”carte blanche” till försämringar för personer med funktionsnedsättning och andra i utsatt situation, måste vi säga stopp”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Vill du få en bokkasse från Biblioteket?

Folkhälsomyndigheten råder alla personer över 70 år att hålla sig ifrån publika lokaler så mycket som möjligt är på grund av Covik-19 viruset. Därför har Biblioteket i Enköping bestämt sig för att hjälpa gruppen 70+ med att ändå få tillgång till böcker.

 

Om du vill få hjälp ring Biblioteket 0171-62 55 10  mellan klockan 10.00- 19 under vardagar.

Tala om vilka böcker eller sorters av böcker du gillar att läsa. Tycker du om att läsa deckare, romaner eller science fiction?

 

Personal på Biblioteket plockar ihop en kasse som antingen ett ombud får hämta i Bibliotekets entré, via ombud eller så kan du få böckerna hemkörda till dig.

 

Informationen är från lokaltidningen *EnköpingDirekt